ReadyPlanet.com


หมายถึงการเสียชีวิตหรือการรักษาในหอผู้ป่วย


    หมายถึงการเสียชีวิตหรือการรักษาในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลในวันที่ 7 ในกลุ่มประชากรหลายกลุ่มในอนาคตของการคลอดนอกโรงพยาบาลโดยไม่ได้วางแผนเราวิเคราะห์การคลอดนอกโรงพยาบาลในอนาคตจากหน่วย โรงพยาบาล EMS ก่อนโรงพยาบาล 25 แห่งในฝรั่งเศส ผลลัพธ์หลักคือการเจ็บป่วยและการตายของทารกแรกเกิด ผู้ตั้งกระทู้ ซาฟารี (SeparateTH-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2023-02-23 17:21:26


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลEscort Motor Parts Shop (EMP)